... vzdělávání, poradenství, projekty...

Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.

REGIONPARTNER patří mezi špičku národních neziskových organizací. Pokrývá kompletní spektrum asistenčních, vzdělávacích a poradenských činností a v každé z nich se může pochlubit prestižními referencemi. Již více než dvanáct let pomáhá s řešením celospolečensky významných projektů.
Značka REGIONPARTNER je vnímána jako komplexní a profesionální „ressource centrum“ pro regiony, veřejnou správu, neziskový sektor, podnikatele, prestižní organizace a další významné instituce v ČR.  Svých cílů dosahuje podporou rozvojových aktivit všech zmiňovaných cílových skupin a poskytováním servisu v řešení dotací.

Kdo jsme?

Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. Helen Keller

Jsme dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kterým není lhostejný demokratický rozvoj společnosti a chceme se podílet na jejím duchovním, morálním, kulturním a společenském rozvoji. Naše programy pomáhají zorientovat se v problematice práva, financí, managementu a dotací.

Kde pomáháme?

Pomáháme všem, kdo potřebují rychle, snadno a efektivně vyřešit problematickou situaci. Zejména se věnujeme pomoci znevýhodněným skupinám občanů a jejich zapojování do rozhodovacích procesů. Specializujeme se na oblast domácího násilí, gender problematiku, teatro-terapii mentálně postižených a také se orientujeme na podporu ohrožených dětí a mládeže, jejich práva a osobnostní rozvoj.

Co řešíme?

Celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. Patříme mezi prestižní poskytovatele vzdělávání a sledujeme nové trendy. A tak s neustále se měnícími potřebami vzdělávání dospělých přicházíme vždy mezi prvními s novými vzdělávacími přístupy a modely. Zaměřujeme se jak na neziskový sektor (veřejná správa, sociální oblast, kultura a školství), tak na soukromý sektor. Absolventi si odnášejí konkrétní výstupy použitelné v praxi, posouvají věci dál, zlepšují své postupy a rozvíjejí sebe, i svou organizaci. Učení je radost.

Projekty a dotační management. Řešíme projektové záměry a pomáháme se zpracováním projektů, aby se sny našich klientů stávaly skutečností. Komplexně řešíme celý projektový cyklus a administraci dotačních projektů od A do Z. Konzultace, zpracování žádosti a řízení projektu se stávají kořením života našich klientů.

Poznejte nás.

Jsme připraveni Vám ochotně vyjít vstříc ve Vašich námětech a požadavcích. Stávající partneři oceňují kvalitu, pohotovost, přátelskou atmosféru a spolehlivost našeho centra, které jim napomáhá při řešení konkrétních problémů a vítají účinnou pomoc v jejich každodenní činnosti a práci.

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitost před tím, než ji vidí ostatní. Theodore Levitt 

Deklarace partnerské spolupráce na podporu celoživotního vzdělávání.

Účastníci deklarace

ERC (Evropské regionální centrum) z.s.

a

Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.

Účastníci této deklarace vyjadřují svůj zájem vytvořit systém partnerské spolupráce při prosazování společné politiky náboru cílových skupin do vzdělávacích programů, při tvorbě nových forem výcviku a školení, podle praktických zkušeností obou partnerů.

Deklarace spolupráce  má za cíl prohloubit rozvoj celoživotního vzdělávání pro veřejnou správu, podnikatele, neziskový sektor i jednotlivce. Společně si vyměňovat zkušenosti, podporovat se a vyvíjet moderní vzdělávací programy s předními odborníky, erudovanými lektory, tvůrci legislativních norem, a zkušenými experty z praxe.

Stěžejní roli této deklarativní partnerské spolupráce neziskové organizace naplní programem vzdělávací politiky ve prospěch zvyšování kvalifikace cílových skupin obou partnerů. Tuto vzdělávací politiku začlenili obě organizace do své strategie jako jednu z priorit svých činností. V rámci nich si organizace vytyčili zaměření a podporu takto:

  • 1. Předkládání odborných a inovativních vzdělávacích programů k jejich akreditaci na MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR a následná realizace těchto programů, za tuto činnost odpovídá ERC (Evropské regionální centrum) z.s., včetně nákladů na tuto činnost.
  • 2. Realizaci odborných kurzů, seminářů, workshopů a manažerských program, které čerpají z moderních trendů celoživotního vzdělávání, za tuto činnost odpovídá Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., včetně nákladů na tuto činnost.
Vztahy mezi oběma organizacemi se řídí principy partnerství, které jsou dohodnuty ve smlouvě o spolupráci, která řeší konkrétní rozdělení úkolů, povinností a finančních podílů na této činnosti, včetně příjmů z této činnosti.


Rozcestník

  • Kontakt
  • Vzdělávání, kurzy, konference


  • Mysl je trochu jako zahrada. Když jí nedodáváme výživu a nekultivujeme ji, zaroste plevelem.

    Napište nám, a my Vám připravíme balíček služeb přímo pro Vás a Vaši firmu!
    (c) 2016 - Regionpartner /centrum pomoci re-gionůum/, o.p.s., Česká republika